Bậc Học

Bậc Học

27

07

Chương trình thạc sĩ quốc tế tại Thụy Điển và Đan Mạch

Tại Thuỵ Điển và Đan Mạch có hàng trăm ngành học ở cấp học Thạc Sĩ được giảng dạy bằng tiếng Anh. Hàng năm, các ứng viên từ khoảng 160 quốc gia đăng ký các chương trình Thạc sĩ quốc tế tại Thuỵ Điển và Đan Mạch

27

07

Chương Trình Cử nhân quốc tế tại Thuỵ Điển và Đan Mạch

Chương Trình Cử nhân quốc tế tại Thuỵ Điển và Đan Mạch được giảng dạy bằng tiếng Anh. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp một loạt các khóa học độc lập ở cấp độ Cử nhân

Nhân viên tư vấn 1-1 cùng chuyên gia

Bàn ghế phòng đào tạo

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn