Chương trình thạc sĩ quốc tế tại Thụy Điển và Đan Mạch

Chương trình thạc sĩ quốc tế tại Thụy Điển và Đan Mạch

Tại Thuỵ Điển và Đan Mạch có hàng trăm ngành học ở cấp học Thạc Sĩ được giảng dạy bằng tiếng Anh. Hàng năm, các ứng viên từ khoảng 160 quốc gia đăng ký các chương trình Thạc sĩ quốc tế tại Thuỵ Điển và Đan Mạch. Do đó, các chương trình thực sự mang tính quốc tế và đưa ra một viễn cảnh toàn cầu về các vấn đề mà thế giới của chúng ta đang phải đối mặt ngày nay.

Tại Thuỵ Điển và Đan Mạch, bậc học Thạc Sĩ gắn liền với nghiên cứu hiện tại và nhiều chương trình và khóa học là duy nhất. Các giảng viên khách mời và diễn giả quốc tế từ các doanh nghiệp, chính phủ, tổ chức phi chính phủ và các lĩnh vực nghiên cứu thường xuyên xuất hiện như một phần của chương trình giảng dạy để kết nối hơn nữa các nghiên cứu với thế giới chuyên nghiệp.

Ngoài các chương trình cấp bằng Thạc sĩ của chúng tôi, có rất nhiều khóa học độc lập để lựa chọn cho những người không tìm kiếm bằng cấp đầy đủ.

Nhân viên tư vấn 1-1 cùng chuyên gia

Bàn ghế phòng đào tạo

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn