Chương Trình Cử nhân quốc tế tại Thuỵ Điển và Đan Mạch

Chương Trình Cử nhân quốc tế tại Thuỵ Điển và Đan Mạch

Chương Trình Cử nhân quốc tế tại Thuỵ Điển và Đan Mạch được giảng dạy bằng tiếng Anh. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp một loạt các khóa học độc lập ở cấp độ Cử nhân.

Yêu cầu đầu vào để học Cử nhân:

Để đáp ứng các yêu cầu đầu vào chung cho các nghiên cứu Cử nhân, bạn phải hoàn thành xuất sắc chương trình học trung học phổ thông của mình. Điều này có nghĩa là bạn không thể được nhập học có điều kiện và do đó không thể nộp đơn cho đến khi bạn tốt nghiệp trung học phổ thông và có bảng điểm cuối kỳ.
Ngoài các yêu cầu chung, mỗi chương trình có thể có các yêu cầu về môn học cụ thể mà bạn có thể tìm thấy trên trang web của từng chương trình. Những yêu cầu này được đặt ra dựa trên hệ thống trường trung học phổ thông của Thụy Điển và Đan Mạch. Nordic Edu sẽ đồng hành cùng học sinh để hoàn thiện hồ sơ ứng tuyển vào đại học tại Thuỵ Điển hoặc Đan Mạch.

Nhân viên tư vấn 1-1 cùng chuyên gia

Bàn ghế phòng đào tạo

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn